Dislclaimer

Bedrijfsnaam verleent u hierbij toegang tot de website domeinnaam.nl. Op de website worden door Bedrijfsnaam teksten, afbeeldingen en andere materialen gepubliceerd. Deze materialen zijn door Bedrijfsnaam en/of anderen aangeleverd en worden u aangeboden zonder enige garantie of aanspraak op juistheid. Het is u niet toegestaan zonder toestemming van Bedrijfsnaam en/of haar licentiegevers de op de website geplaatste materialen over te nemen.

Bedrijfsnaam aanvaardt op geen enkele wijze aansprakelijkheid voor de inhoud van de materialen op de website.